Zemřel významný olympijský historik Norbert Müller

Česká olympijská akademie
Česká olympijská akademie
1 Minuta čtení
1 Minuta čtení

Norbert Müller (9. 12. 1946 – 16. 2. 2022) byl německý olympijský historik a vysokoškolský pedagog, a především uznávaný odborník na dílo barona Pierra de Coubertina.

"S Norbertem Müllerem ztratilo olympijské hnutí průkopníka olympijských studií a velkého propagátora filozofie olympismu," řekl prezident Mezinárodní společnosti olympijských historiků (ISOH) Christian Wacker.

V mládí Müller pěstoval atletiku a jako skokan do výšky byl v širší nominaci na olympijské hry v Mexiku v roce 1968. Dostat se do německého týmu se mu nakonec sice nepodařilo, nicméně místo toho byl zařazen do skupiny německých studentů, kteří toho léta odjeli na stáž do Mezinárodní olympijské akademie.

Pobyt v Olympii ho pohltil natolik, že se rozhodl naplno věnovat historickému výzkumu olympijského hnutí a prosazování olympijských hodnot a myšlenek skrze olympijské vzdělávání na školách a univerzitách. V roce 1979 se stal profesorem sportovních věd na univerzitě v Mohuči, kde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2012.

Jeho výborné jazykové schopnosti a skvělá znalost francouzštiny mu umožnily překládat a interpretovat díla barona Pierra de Coubertina. Jedním z jeho nejzásadnějších děl je tří svazková sbírka Coubertinových děl a později komentované sebrané Coubertinovy spisy "Olympism: Selected Writings". U příležitosti stého výročí založení Mezinárodního olympijského výboru mimo jiné detailně zpracoval a zanalyzoval všechny kongresy a zasedání MOV. Rovněž sepsal dějiny Mezinárodní olympijské akademie, která byla založena jako centrum olympijské vědy v roce 1961 ve starověké Olympii.

Byl rovněž dlouholetým předsedou Mezinárodního výboru Pierre de Coubertin a v roce 1997 inicioval vznik mezinárodní sítě „coubertinovských“ škol. Školy z téměř 40 zemí světa každé dva roky organizují mezinárodní fórum mládeže s cílem umožnit mladé generaci porozumět Coubertinově olympijské myšlence a zažít na vlastní kůži hodnoty přátelství, férovosti, respektu a radosti z úsilí překonávat sama sebe.

Norbert Müller byl v roce 1997 oceněn stříbrným Olympijským řádem. Díla a studie Norberta Müllera jsou k dispozici v Olympijském studijním a informačním centru

Čest památce této velké osobnosti olympijské hnutí!

líbil se ti článek?