Strážci dědictví. Mezinárodní olympijská akademie slaví 60 let

Česká olympijská akademie
Česká olympijská akademie
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Už sám baron Pierre de Coubertin (1863-1937) za svého života dlouho přemýšlel o vytvoření speciálního střediska, které by mělo za cíl šíření olympijských ideálů a olympijský myšlenek. Krátce před svou smrtí navrhl zřízení Mezinárodního olympijského institutu, kterému odkázal své studie o olympismu. Chtěl, aby takový institut rozvíjel činnost v oblasti filozofie olympismu a v oborech příbuzných, např. historii či pedagogice.

Na 35. zasedání MOV v roce 1938 byl návrh schválen. Jako základní kapitál byl použit výnos z olympijských her v Berlíně 1936. Do čela byl zvolen Carl Diem, důležitá postava v dějinách německé tělovýchovy a současně také generální sekretář olympijských her v Berlíně. Diem začal činnost budováním "olympijského archivu". Institut posléze nabídl finanční dar Řeckému olympijskému výboru, aby byla zřízena Olympijská akademie v Řecké Olympii. Tam bylo současně uloženo Coubertinovo srdce. Všechny aktivity ale utlumila druhá světová válka.

Po jejím skončení bylo sepsáno memorandum o budoucím vzniku této Akademie - k tomu výrazně přispěla skutečnost, že do Mezinárodního olympijského výboru byl roku 1946 přijat dlouholetý tajemník Řeckého olympijského výboru Ioannis Ketseas. Finanční krytí měl zajišťovat Mezinárodní olympijský výbor. Řecký olympijský výbor měl hradit náklady přednášejícím. Dlouho se tyto aktivity nedařilo kvůli organizačním a finančním možnostem dotáhnout.

Skutečné založení Mezinárodní olympijské akademie (MOA) se datuje k 16. červnu 1961, kdy bylo zahájeno první mezinárodní setkání pod názvem "International Session for Young Participants", bylo to také ve stejný den, kdy byla slavnostně ukončena archeologická práce na vykopávkách antického stadionu v Olympii. Prvním předsedou MOA byl až do své smrti v roce 1990 děkan Peloponéské univerzity Otto Szymiczek.

Co je tedy vlastně Mezinárodní olympijská akademie? Je to světové středisko olympijských studií se sídlem v Antické Olympii s cílem studovat, obhajovat, propagovat a chránit olympijské dědictví. Je to duchovní centrum olympijského hnutí.

Je zřizována Řeckým olympijským výborem a řeckým ministerstvem kultury: členy správní rady tzv. "Eforie" a jejího vedení jsou tradičně výhradně Řekové. Funguje pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru a od sedmdesátých let ji podporuje Olympijská solidarita.

Postupem času v souladu s Olympijskou chartou vznikají v jednotlivých zemích národní olympijské akademie, což ve své době velmi podporoval Juan Antonio Samaranch, který byl také při tom, když 30. dubna 1987 vznikla Československá olympijská akademie, na kterou po rozpadu Československa navazuje Česká olympijská akademie jakožto složka Českého olympijské výboru. První národní olympijská akademie byla založena v roce 1968 ve Španělsku. K dnešnímu dni je jich po světě 149.

Každoročně jsou v Olympii pořádány různá mezinárodní setkání, konference a vzdělávací programy, např. pro zástupce národních olympijských akademií, pro studenty, novináře, olympioniky, pedagogy aj.

V současnosti je předsedou MOA Isidoros Kouvelos a čestným děkanem Konstantinos Georgiadis z Peleponéské univerzity.

líbil se ti článek?