Pohyb je lék! Ročně může zachránit až pět milionů životů

Děti a pohyb
Děti a pohyb
3 Minuty čtení
3 Minuty čtení

Dopoledne online výuka, která často volně přechází v další aktivity v digitálním prostředí. Hodiny, kdy se děti hrbí před monitorem, jen málokdo počítá. Pravidelný pohyb jim zoufale chybí. Přitom právě pohybová aktivita hraje významnou roli ve vývoji dítěte. Jenomže onemocnění COVID 19 ji odsunulo na okraj veřejného zájmu. Děti a teenageři se stále více uchylují k takzvanému „sedavému chování.“ Studie Světové zdravotnické organizace (WHO) nyní ukazuje souvislost mezi ním a zdravotními riziky. Zároveň vydala doporučení, která je mají minimalizovat.

U dětí a dospívajících ve věku 5 až 17 let přispívá pohyb ke zlepšení fyzické kondice, také ke kardiometabolickému zdraví (jde o krevní tlak, dyslipidémii, glukózu a inzulínovou rezistenci), zdraví kostí, či snižuje ukládání tuku. „Nedostatek pohybu v dětství se primárně projeví vyšší hmotností a poté sekundárně v dalším období - může se jednat právě o cukrovku, vysoký krevní tlak, ischemickou chorobu srdeční a podobně,“ říká Jiří Neumann, šéflékař Českého olympijského týmu.

„V této době evidujeme především u dospělých nárůst psychických problémů, vydává se více léků na zklidnění.“

Pohyb má rovněž pozitivní vliv na kognitivní funkce - myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování a přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. A v neposlední řadě ovlivňuje i duševní zdraví, snižuje příznaky depresí. „Je to rozhodně tak. Fyzický fond potřebujeme k lepšímu zvládání psychického stresu,“ líčí Neumann. „V této době evidujeme především u dospělých nárůst psychických problémů, vydává se více léků na zklidnění.“

Doporučení WHO:

Děti a dospívající by měli strávit průměrně alespoň 60 minut denně fyzickou aktivitou ve střední až vysoké intenzitě, většinou aerobní. „Vůbec to nemusí být organizovaná aktivita. Stačí spontánní pohyb venku před barákem, zahrát si fotbal, hokejbal, běhat nebo chodit v rámci hry. Pokud je to možné, je vhodná i chůze do školy,“ vypočítává Neumann.

Nejméně třikrát týdně by se děti měly věnovat pohybové aktivitě ve vysoké intenzitě a také aktivitě, která posiluje svaly a kosti - například běh či skákání přes švihadlo. „Ale i delší procházky mají svůj význam. Když potom dítě nebo teenager zvládne pět, deset či třicet kilometrů, získává vytrvalostní základ, který se mu bude hodit třeba při pozdějším výkonnostním sportování.“

Co je dobré vědět:

• Jakákoliv fyzická aktivita je lepší než žádná

• Děti a dospívající by měli s pohybem začít pozvolna a postupně zvyšovat frekvenci, intenzitu a dobu trvání

• Je důležité povzbuzovat děti i dospívající v jejich pohybových aktivitách a poskytnout jim bezpečné a spravedlivé příležitosti na zábavný a rozmanitý pohyb, který je přiměřený jejich věku a schopnostem

Sedavé chování negativně působí na ukládání tuku v těle. Zhoršuje se jejich kardiometabolické zdraví, kondice, sociálního chování a také méně spí. WHO apeluje na to, aby děti a dospívající omezili čas strávený u obrazovek a displejů svých telefonů v rámci digitální komunikace. Pravidelná fyzická aktivita chrání také před rakovinou prsu a tlustého střeva, oddaluje nástup demence a může přispět k udržení zdravé hmotnosti a celkové pohody.

Hýbat se přitom můžeme v nejrůznější intenzitě - počítají se například i domácí práce, aktivní doprava do školy nebo do zaměstnání či účast na nejrůznějších sportovních aktivitách. Jako sedavé chování je definováno jakékoliv sezení nebo ležení s nízkým výdajem energie. Na celém světě by bylo možné ročně odvrátit čtyři až pět milionů úmrtí, kdyby lidé byli aktivnější.

Podle odhadů až 30% dospělých a 81% dospívajících nesplnilo doporučení o fyzické aktivitě WHO a současná situace čísla dále zhoršuje.  Dále se ukazuje, že méně aktivní jsou ženy, a že jsou významné rozdíly mezi zeměmi a regiony. Rozdíly jsou způsobeny nerovností v přístupu k příležitostem být fyzicky aktivní, což dále prohlubuje rozdíly ve zdraví. Přitom někdy stačí tak málo! Začněte u sebe a pokud vám chybí inspirace mrkněte, co si pro vás připravily naše olympijské vítězky!

Inspiraci pro rodiče a děti najdete na rozcestníku k tématu DĚTI SI ZASLOUŽÍ POHYB!

líbil se ti článek?