Otázky a odpovědi: Proč ČOV podporuje sankce vůči Rusku a Bělorusku?

ČOV
ČOV
4 Minuty čtení
4 Minuty čtení

Je Český olympijský výbor pro účast ruských a běloruských sportovců na hrách?

Ne. Český olympijský výbor i nadále podporuje sankce vůči Rusku a Bělorusku, které Mezinárodní olympijský výbor přijal v loňském roce a jež jsou stále platné. Nevidíme důvod je měnit. Ruští a běloruští sportovci na olympijských hrách startovat nemohou a nemají. Již loni v březnu jsme podpořili stanovisko Mezinárodního olympijského výboru, který doporučil mezinárodním sportovním federacím a organizátorům sportovních akcí, aby nezvali ruské a běloruské sportovce a funkcionáře nebo neumožňovali jejich účast na mezinárodních sportovních akcích. A na tom se nic nezměnilo. Český olympijský výbor od prvních dnů konfliktu se s řadou českých sportovních organizací podílí na pomoci Ukrajině a uprchlíkům z této země. Hluboce cítíme s Ukrajinou a jejími sportovci.

Budou se ruští a běloruští sportovci účastnit olympijských her v Paříži?

Dosud nepadlo žádné rozhodnutí o tom, že by se sportovci s ruským či běloruským pasem mohli, byť za striktně neutrálních podmínek, zúčastnit olympijských her. Stále platí sankce z loňského roku. Mezinárodní olympijský výbor vydal doporučení mezinárodním sportovním federacím, za jakých podmínek by se mohli ruští a běloruští sportovci zúčastnit soutěží či případných kvalifikací. Je na každé mezinárodní federaci, zda se těmito doporučeními bude řídit. 

Jaká jsou doporučení MOV mezinárodním sportovním federacím?

1. Sportovci s ruským nebo běloruským pasem smějí soutěžit pouze jako neutrální.

2. Týmy sportovců s ruským nebo běloruským pasem nepřipadají v úvahu.

3. Sportovci, kteří aktivně podporují válku, nesmějí soutěžit. Nemohou se zapojit ani členové doprovodných týmů, kteří aktivně podporují válku.

4. Sportovci, kteří mají smlouvu s ruskou nebo běloruskou armádou nebo národními bezpečnostními agenturami, nesmějí soutěžit za žádných podmínek. Členové realizačních týmů, kteří mají smlouvu s ruskou nebo běloruskou armádou nebo národními bezpečnostními agenturami, se nesmějí účastnit za žádných podmínek.

5. Všichni neutrální sportovci musejí, stejně jako ostatní sportovci, splňovat všechny antidopingové podmínky, jež se na ně vztahují, a především ty, které jsou stanoveny v antidopingových pravidlech mezinárodních federací.

6. Sankce proti těm, kteří jsou zodpovědní za válku, tedy ruskému a běloruskému státu a vládám, musejí zůstat v platnosti:

a. Žádné mezinárodní sportovní akce organizované nebo podporované mezinárodními federacemi nebo národními olympijskými výbory v Rusku nebo Bělorusku.

b. Žádné vlajky, hymny, barvy nebo jiné identifikační znaky těchto zemí na sportovních akcích či událostech, včetně celého dějiště.

c. Žádný člen vlády či státní úředník Ruska a Běloruska nesmí být pozván či akreditován na sportovní akci či událost. 

Musejí se mezinárodní federace těmito doporučeními řídit?

Nemusejí. Mezinárodní federace jsou nezávislé a rozhodují samy. Každá řeší a řídí své soutěže. Například atletika, sportovní lezení či jezdectví se vyjádřily proti návratu sportovců s ruským či běloruským pasem. Některé federace naopak vzhledem k začátkům olympijských kvalifikací možný návrat aktuálně řeší.

Co v tomto ohledu dělá ČOV?

Český olympijský výbor inicioval vznik nezávislé expertní skupiny, jejímž cílem je zamezit účasti Ruska a dalších zemí podílejících se na ozbrojené agresi proti Ukrajině, včetně ruských a běloruských sportovců, kteří tuto agresi podporují nebo neodsuzují, na olympijských hrách v Paříži 2024 a kvalifikacích na ně. Skupina připravuje právní podklady pro Mezinárodní olympijský výbor. Více informací včetně složení komise najdete zde.

 Jak pracuje nezávislá expertní skupina?

Skupina aktivně pracuje, poprvé se setkala 30. března 2023 a zaobírala se právě doporučeními MOV pro mezinárodní sportovní federace. Informace z jejího jednání najdete ZDE.

Pokud by na účast některých ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách mělo dojít, tak za jakých podmínek?

Zatím se vůbec nejedná o účasti sportovců s ruským či běloruským pasem na olympijských hrách, ale o tom, zda mohou startovat v kvalifikacích. „MOV přijme toto rozhodnutí ve vhodnou dobu, podle svého plného uvážení a bez vazby na výsledky předchozích olympijských kvalifikačních soutěží,“ uvedl předseda MOV Thomas Bach.

Jaký je postoj dalších zemí či sportovních organizací či organizátorů olympijských her k možnému zapojení ruských či běloruských sportovců, i když za neutrálních podmínek?

Názory se mezi 206 zeměmi světa různí, protože jejich historická zkušenost je jiná. Některé země se na politickém poli přihlásily k možnosti bojkotu her, některé naopak podporují kroky MOV nebo vůči nim vystupují neutrálně. Postoje a kroky Českého olympijského výboru souzní například s názorem olympijských výboru v Německu či Skandinávii.

Připojí se ČOV k některým zemím, které zvažují neúčast své výpravy na olympijských hrách, pokud by na nich startovali ruští či běloruští sportovci?

Ne. Český olympijský výbor vyšle výpravu na olympijské hry v Paříži 2024, městě, které je v srdci Evropské unie, v demokratické zemi. Naší úlohou je podle Olympijské charty zajistit účast českých sportovců na hrách.

-      N.O.V. (Národní olympijské výbory) mají výlučnou pravomoc zastupovat svou zemi na olympijských hrách a na regionálních, kontinentálních nebo světových sportovních soutěžích organizovaných ve více sportovních odvětvích pod patronací M.O.V. Kromě toho má každý N.O.V. povinnost zúčastnit se her olympiády a vyslat na ni své sportovce (ad strana 35 Olympijské charty v českém překladu). Za porušení povinnosti vyslat výpravu navíc hrozí vyloučení z dalších olympijských her.

Samozřejmě budeme respektovat vůli každého sportovce, pokud se kdokoli rozhodne her nezúčastnit.

Tento text byl upraven v návaznosti na doporučení, která Mezinárodní olympijský výbor vydal 28. března 2023. Odpovědi a otázky z pohledu Mezinárodního olympijské výboru najdete ZDE.

líbil se ti článek?