Otázky a odpovědi: Proč ČOV podporuje sankce vůči Rusku a Bělorusku?

ČOV
ČOV
4 Minuty čtení
4 Minuty čtení

Je Český olympijský výbor pro účast ruských a běloruských sportovců na hrách?

Ne. Český olympijský výbor i nadále podporuje sankce vůči Rusku a Bělorusku, které Mezinárodní olympijský výbor přijal v loňském roce a jež jsou stále platné. Nevidíme důvod je měnit. Ruští a běloruští sportovci na olympijských hrách startovat nemohou. Již loni v březnu jsme podpořili stanovisko Mezinárodního olympijského výboru, který doporučil mezinárodním sportovním federacím a organizátorům sportovních akcí, aby nezvali ruské a běloruské sportovce a funkcionáře nebo neumožňovali jejich účast na mezinárodních sportovních akcích. A na tom se nic nezměnilo. Český olympijský výbor od prvních dnů konfliktu se s řadou českých sportovních organizací podílí na pomoci Ukrajině a uprchlíkům z této země. Hluboce cítíme s Ukrajinou a jejími sportovci. Vážíme si všech aktivit mezinárodního sportovního společenství, které podporuje ukrajinské sportovce.

Budou se ruští a běloruští sportovci účastnit olympijských her v Paříži?

Dosud nepadlo žádné rozhodnutí o tom, že by se sportovci s ruským či běloruským pasem mohli, byť za striktně neutrálních podmínek, zúčastnit olympijských her. Stále platí sankce z loňského roku.

Připojí se ČOV k některým zemím, které zvažují neúčast své výpravy na olympijských hrách, pokud by na nich startovali ruští či běloruští sportovci?

Ne. Český olympijský výbor vyšle výpravu na olympijské hry v Paříži 2024, městě, které je v srdci Evropské unie, v demokratické zemi. Naší úlohou je podle Olympijské charty zajistit účast českých sportovců na hrách.

-        N.O.V. (Národní olympijské výbory) mají výlučnou pravomoc zastupovat svou zemi na olympijských hrách a na regionálních, kontinentálních nebo světových sportovních soutěžích organizovaných ve více sportovních odvětvích pod patronací M.O.V. Kromě toho má každý N.O.V. povinnost zúčastnit se her olympiády a vyslat na ni své sportovce. (Ad strana 35 Olympijské charty v českém překladu ZDE).

Samozřejmě budeme respektovat vůli každého sportovce, pokud se kdokoli z nich rozhodne her nezúčastnit. Nebudeme jim nic nakazovat a rozhodovat za ně. To se stalo pouze v době komunismu a ovlivnilo to kariéru řady olympioniků. Omluvili jsme se jim za bojkot her v Los Angeles 1984 a v roce 2014 slíbili, že tuto zkušenost již nikdy nebudeme opakovat.

Vymezí se Český olympijský výbor vůči možné účasti ruských a běloruských sportovců?

Náš postoj je jasný. Český olympijský výbor i nadále jasně podporuje sankce vůči Rusku a Bělorusku, které Mezinárodní olympijský výbor přijal v loňském roce a jež jsou stále platné.

Pokud by na účast některých ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách mělo dojít, tak za jakých podmínek?

Zatím se vůbec nejedná o účasti sportovců s ruským či běloruským pasem na olympijských hrách. Nyní jde pouze o jejich možné zařazení do kvalifikací v Asii, což navrhla rok a půl před hrami Asijská olympijská rada. Evropa stále trvá na tom, že Rusové a Bělorusové startovat na mezinárodních soutěžích nemohou.

A jaké by měly být podmínky?

Jen striktně neutrální (účast bez vlajky, národní hymny, národních barev a jakékoli identifikace se svou zemí), jako se to děje například v řadě profesionálních soutěží. Daní sportovci by také museli dodržet Olympijskou chartu (nepodporovat válku na Ukrajině) a splňovat podmínky antidopingového programu. Mezinárodní olympijský výbor navíc jasně deklaruje, že sankce vůči Rusku a Bělorusku jako zemím zůstávají v platnosti (žádné sportovní akce mezinárodních sportovních federací nebo olympijského hnutí konané na jejich území; žádná vlajka, hymna či národní barvy a další identifikace země na jakékoli sportovní akci; bez účasti zástupců země). Otázka se tedy týká jen konkrétních sportovců za splnění výše uvedených podmínek. Například v Bělorusku již dlouhodobě existuje skupina sportovců, která vystupuje proti režimu.

Proč se tohle téma za současného stavu věcí vůbec řeší?

Na popud Organizace spojených národů MOV hledá cestu (podrobné informace v originále ZDE), jak splnit nezaměnitelnou mírovou roli sportu, který dokáže spojovat i znesvářené národy, a zamezit diskriminaci.

Jaké k tomu má MOV důvody, když v minulosti vyloučil z her některé země?

Vedle výše uvedené zprávy OSN se MOV opírá o to, že vůči Rusku a Bělorusku nejsou uvedeny sankce OSN. A také například o precedens z roku 1992, kdy na olympijských hrách v Barceloně mohli pod neutrální vlajkou soutěžit individuální sportovci z Jugoslávie, ačkoli se na jejich zemi vztahovaly sankce OSN.

Kdo o možné účasti výše uvedených sportovců v soutěžích rozhodne?

Mezinárodní olympijský výbor a mezinárodní sportovní federace, které určují pravidla sportovních soutěží a kvalifikační kritéria.

Jaký je vůbec postoj dalších zemí či sportovních organizací či organizátorů olympijských her k možnému zapojení ruských či běloruských sportovců, i když za neutrálních podmínek?

Názory se mezi 206 zeměmi světa různí, protože jejich historická zkušenost je jiná. Některé země se otevřeně přihlásily k možnosti bojkotu her, některé naopak podporují kroky MOV nebo vůči nim vystupují neutrálně.

Odpovědi a otázky z pohledu Mezinárodního olympijské výboru najdete ZDE.

líbil se ti článek?