Mládež v pohybu a ve zdraví: aktivní cesty do škol, pohyb o přestávkách i otevřená hřiště

Olympijský víceboj
Olympijský víceboj
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Český olympijský výbor se již deset let snaží prostřednictvím projektu Olympijský víceboj zlepšit klesající pohybovou zdatnost českých školáků, kterou prokázalo také rozsáhlé testování České školní inspekce. Na jeho základě zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již v roce 2023 hlavní teze budoucího plánu podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a státní politiky školního a vysokoškolského sportu, které následně vyústily ve zpracování nové národní koncepce s názvem „Mládež v pohybu a ve zdraví 2024–2028.

„Statistiky klesající zdatnosti, ale také narůstající nadváhy a obezity u dětí, jsou neúprosné. Proto novou koncepci rozhodně vítáme,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „My se dlouhodobě snažíme motivovat děti k pohybu v rámci Olympijského víceboje a pro další roky v něm chystáme i některé novinky.“

Koncepce se zabývá například aktivním transportem do školy i ze školy, pohybovými přestávkami ve vyučování, změnami ve výuce tělocviku, otevřením hřišť, zvýšením počtu školních sportovních soutěží, intenzivnější podporou sportovních talentů, ale také podporou duální kariéry sportovců na vysokých školách. Na konci března 2024 tuto koncepci na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka schválila vláda ČR.

„Sport mi dal bicáky!”💪🏻Stříbrňák z OH, finalista StarDance a ambasador Olympijského víceboje! ♥️

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek uvedl: „Role školy a školního prostředí, kde děti, žáci a studenti po mnoho let tráví značnou část dne a získávají také významné návyky pro další život, je pro podporu řešení problémů spojených s nedostatkem pohybových aktivit zcela zásadní.“

Koncepce Mládež v pohybu a ve zdraví nastavená do roku 2028 vznikla na základě novely zákona o podpoře sportu, dle které MŠMT ČR má tuto oblast podporovat. V roce 2023 navíc Česká školní inspekce vydala pro školy velmi dobře využitelné metodické doporučení stojící na konceptu Aktivní školy, které nabízí řadu užitečných tipů pro podporu pohybu. „Toto metodické doporučení, které je plně v souladu s národní koncepcí podpory pohybu, poskytuje řadu konkrétních doporučení a námětů, které školy mohou využívat prakticky ihned,“ komentuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Přestože zmiňovaná novela zákona o podpoře sportu hovoří směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy primárně o problematice školního a vysokoškolského sportu, ministerstvo se rozhodlo k širšímu pojetí s cílem maximalizovat pohyb dětí, žáků a studentů při všech možných příležitostech.

„Oblast školního a vysokoškolského sportu vnímáme jako součást širšího konceptu opatření, aktivit a činností, které ve vzájemné synergii významně zvýší pohybovou aktivitu dětí, žáků a studentů a současně sníží negativní dopady nedostatečného pohybu na jejich fyzické i duševní zdraví,“ dodal Ondřej Andrys, státní tajemník v MŠMT ČR. „Z tohoto pohledu jsou důležité i školní projekty, jako například Olympijský víceboj. Ten považujeme za etablovaný, velmi smysluplný a prospěšný projekt a jsme velmi rádi, že v něm Český olympijský výbor pokračuje,“ uzavírá státní tajemník Andrys s tím, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i Česká školní inspekce jsou velmi vděční za úzkou spolupráci s Českým olympijským výborem při podpoře pohybových aktivit mladých lidí.

líbil se ti článek?