Bezpečné prostředí pro všechny. Mezinárodní iniciativa pomůže mladým sportovcům z Ukrajiny

ČOV
ČOV
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Mít možnost pokračovat v tom, co vás baví, a navíc s pocitem, že do týmu patříte. Český olympijský výbor se ve spolupráci s Českým červeným křížem zapojil do iniciativy Mezinárodního olympijské výboru na podporu mladých sportovců, kteří byli vysídlení v rámci válečného konfliktu na Ukrajině. Cílem je vyškolit trenéry tak, aby byli schopni pro své svěřence vytvořit bezpečné prostředí.

Lektoři a trenéři se v rámci programu pod záštitou Olympic Refuge Foundation budou snažit zajistit podmínky, v nichž mohou mladí sportovci navázat na svůj život i když jsou daleko od domova.  „Snažíme se mladým sportovcům pomoci se začleněním do naší společnosti. Zajistit bezpečné a přátelské prostředí ve sportovních klubech a být na blízku trenérům, kteří nemají zkušenosti s prací s dětmi a mládeží se statusem uprchlíka ze země, ve které aktuálně probíhá ozbrojený konflikt,“ řekla garantka projektu v ČR za ČČK Iva Jelínková.

První fáze projektu, třídenní Sport Coach+ školení, probíhala v sídle Českého červeného kříže ve dnech od 19. do 21. března. Vyškoleno bylo osm členů ČČK, kteří se pohybují v oblasti psychosociální podpory a následně coby lektoři budou své zkušenosti a znalosti předávat 300 trenérům. „Většina účastníků Training of trainers jsou zkušení lektoři, kteří v oblasti psychosociální podpory vzdělávají členy a dobrovolníky ČČK a na tomto školení zdokonalili své dovednosti o podrobnější vhled do dané problematiky z pohledu trenéra a jeho svěřenců,“ pokračovala Jelínková.

Tím ale spolupráce lektorů s trenéry neskončí. „Zůstanou propojení. Postupně budeme ladit a hledat pro každého jeho „komfortní zónu“ pro spolupráci – osobní setkání, on-line platformy, kde si mohou trenéři předávat zkušenosti apod. Prostě a jednoduše budeme nablízku a pokud bude trenér potřebovat radu ohledně konkrétní situace nebo problému, může se na lektory vždy obrátit. A to je to, co má projekt přinést. Nejen jedno školení, ale především následnou práci a podporu. ČČK se práci s uprchlíky věnuje od první vlny a ceníme si, že nás PS Centre IFRC – Centrum psychosociální podpory Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce k účasti na tomto projektu oslovilo a my tak můžeme být užiteční,“ doplnila.

Budeme nablízku a pokud bude trenér potřebovat radu ohledně konkrétní situace nebo problému, může se na lektory vždy obrátit. A to je to, co má projekt přinést. Nejen jedno školení, ale především následnou práci a podporu.

Jedná se o roční projekt, do kterého je vedle České republiky a samotné Ukrajiny zapojeno šest dalších zemí. „Jedná se o Slovensko, Polsko, Německo, Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko. Tedy země, ve kterých je nejvíce ukrajinských uprchlíků,“ vysvětlil Jeroen Carrin, Senior Programmes Manager ORF, který byl společně s ředitelkou ORF Jojo Ferris osobně přítomen na pražském školení.

Zástupci ORF během svého pobytu v Praze také navštívili sídlo ČOV, kde s generálním sekretářem Petrem Graclíkem a ředitelkou zahraničního úseku Veronikou Zemanovou probírali, jak vyškolit co nejvíce trenérů a učitelů tělesné výchovy a jak komunikovat problematiku bezpečného prostředí ve sportu a sociální inkluze prostřednictvím komunikačních kanálů ČOV a projektů ČOV, aby nabyté znalosti měly co největší dopad. Zástupci ČOV navíc ocenili, že se Mezinárodní olympijský výbor této oblasti věnuje a pomáhá s tím i jednotlivým národním výborům.

Oficiální část programu skončí v prosinci 2024. „Věřím však, že i potom se na nás trenéři v rámci začínající spolupráce s Českým olympijským výborem budou moct kdykoliv obrátit,“ uzavřela Jelínková.

líbil se ti článek?