Úrazové pojištění platné od 1. 2. 2019

Pojištěnými osobami jsou:

a) Členové Českého olympijského výboru (IČO: 48546607), České obce sokolské (IČO: 00409537), Sdružení sportovních svazů České republiky (IČO: 00174262) nebo České unie sportu (IČO: 00469548) a v nich spolčených spolků zapsaných do spolkového rejstříku nebo jiných subjektů, dále členové sportovních svazů, sportovních klubů, tělovýchovných jednot a dalších sportovních spolků zapsaných do spolkového rejstříku, po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce.

b) Osoby, které se účastní akcí pořádaných subjekty uvedenými v písm. a) nebo d) tohoto odstavce v rámci plnění svých pracovních úkolů nebo které mají s příslušným subjektem uvedeným v písm. a) nebo d) tohoto odstavce uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

c) Osoby, které nejsou členy subjektů uvedených v písm. a) nebo d) tohoto odstavce po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým ze subjektů uvedených v písm. a) nebo d) tohoto odstavce.

d) Členové České obce sokolské (IČO: 00409537) a jejích pobočných spolků (sokolských jednot a žup) - registrovaní i rekreační cvičenci po dobu pojištěných činností dle písm. a) až c) tohoto odstavce.

Pojištěnými osobami nejsou profesionální sportovci a účastníci činností, které nejsou organizovány některým z pojištěných subjektů.

Pojištění je platné po celém světě.

Počet pojištěných osob:

 • nad 18 let - přibližně 1 210 000 sportovců
 • dětí do 18 let - přibližně 640 000
 • přibližně 150 000 zaměstnanců

Oznámení škodní události

Formuláře k hlášení škodních událostí zasílejte:

 • emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: [email protected]
 • nebo doporučenou poštou na adresu:

  Pojišťovna VZP, a.s.,
  Odbor likvidace pojistných událostí,
  Lazarská 1718/3,
  110 00 Praha 1 – Nové Město

  nebo kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí: Martina Hovorková, telefon: +420 233 006 311

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.
tel.: + 420 233 006 311
E-mail: [email protected]
(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

 • Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová