Pravidlo 40

Pravidlo 40 Olympijské charty, prováděcí ustanovení 3 zní:
„Závodníci, funkcionáři a další členové výpravy na olympijských hrách mohou dovolit, aby po dobu trvání olympijských her byly jejich osoby, jména, vyobrazení nebo sportovní výkony využívány k reklamním účelům v souladu se zásadami stanovenými Výkonným výborem MOV.“

Komerční příležitosti pro účastníky OH

Tyto dokumenty stanoví hlavní zásady používání osobnostních práv účastníků pro účely reklamy (všechny výrazy dle příslušných definic uvedených dále v kapitole „působnost“), jež budou platné pro olympijské hry a které provádějí pravidlo 40, prováděcí ustanovení 3 Olympijské charty.

Účelem těchto dokumentů je vyjasnit, co je v době konání olympijských her (dle definice níže) možné, a dát účastníkům lepší pozici pro práci s jejich sponzory tak, jak to odpovídá jejich právům a povinnostem podle Deklarace práv a povinností sportovců a Olympijské charty.'

Doplňující informace a kontaktní údaje

Aby neolympijští partneři mohli využít povolení uděleného podle této zásady, musí nejpozději do 18. června 2024 oznámit Mezinárodnímu olympijskému výboru své plány na generickou (všeobecnou) reklamu prostřednictvím vyhrazené online platformy MOV (zejména v případě reklamy ve více zemích).

Pro nahlašování reklamy všeobecného charakteru neolympijských partnerů (čl. 2 písm. c) na území České republiky kontaktujte ČOV prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]

V případě jakýchkoliv otázek se prosím obracejte na e-mailovou adresu [email protected], případně na telefon +420 271 730 622.