Pravidlo 40

Komerční příležitosti pro účastníky OH v Tokiu 2020 (konaných v roce 2021) a ZOH v Pekingu 2022

Tyto dokumenty stanoví hlavní zásady používání osobnostních práv účastníků pro účely reklamy (všechny výrazy dle příslušných definic uvedených dále v kapitole „působnost“), jež budou platné pro přeložené Hry XXXII. olympiády v Tokiu 2020, konané v roce 2021 („Tokio 2020“), resp. XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu 2022, a které provádějí pravidlo 40, prováděcí ustanovení 3 Olympijské charty.

Účelem těchto dokumentů je vyjasnit, co je v době konání olympijských her (dle definice níže) možné, a dát účastníkům lepší pozici pro práci s jejich sponzory tak, jak to odpovídá jejich právům a povinnostem podle Deklarace práv a povinností sportovců a Olympijské charty.

Pravidlo 40 Olympijské charty, prováděcí ustanovení 3 zní:
„Závodníci, funkcionáři a další členové výpravy na olympijských hrách mohou dovolit, aby po dobu trvání olympijských her byly jejich osoby, jména, vyobrazení nebo sportovní výkony využívány k reklamním účelům v souladu se zásadami stanovenými Výkonným výborem MOV.“

Doplňující informace a kontaktní údaje

Pro nahlašování reklamy všeobecného charakteru neolympijských partnerů (čl. 2 písm. c) kontaktujte ČOV prostřednictvím e-mailové adresy pravidlo40@olympic.cz. Reklama neolympijských partnerů (čl. 2 písm. g): Pojem olympijského vlastnictví zahrnuje i české ekvivalenty uvedených výrazů (heslo „rychleji, výše, silněji“, výraz „Český olympijský tým“ atd.)

V případě jakýchkoliv otázek se prosím obracejte na e-mailovou adresu pravidlo40@olympic.cz, případně na telefon +420 271 730 622.