Poradní sbor ombudsmana

PhDr. Martin DOKTOR
sportovní ředitel ČOV, člen Pléna ČOV, člen Rady České televize

Prof. Ing. Richard HINDLS, CSc, dr.h.c.
vysokoškolský pedagog, emeritní rektor VŠE Praha

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Prof. JUDr. Jan KUKLÍK, DrSc.
prorektor Univerzity Karlovy

Pavel NEDVĚD
držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 2003

Mgr. Kateřina NEUMANNOVÁ
členka Výkonného výboru ČOV, poradce pro sport Ministerstva obrany ČR

JUDr. Mgr. Marcel PETRÁSEK, M.B.A., LL.M.
advokát, soudní znalec, předseda Legislativní rady Českého olympijského výboru a České unie sportu

JUDr. Daniel VIDUNA
člen Legislativní rady České unie sportu, advokát

JUDr. Pavel ZPĚVÁK
odborný konzultant Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Mgr. Denisa ČERNÁ
tajemnice ombudsmana ČOV