Komise pro ekonomiku a marketing ČOV

Cíle a priority komise

 • Konzultovat ekonomické otázky a problematiku rozpočtu ČOV s ekonomickými odborníky.
 • Konzultovat problematiku státních dotací, metodiku vyhlášených programů, čerpání a vyúčtování dotačních prostředků.
 • Informovat členy komise o hospodaření ČOV.
 • Konzultovat s členy komise významné projekty ČOV z hlediska dopadu na rozpočet ČOV.

PŘEDSEDA

 • Libor VARHANÍK

ČLENOVÉ

 • Zbyněk ŠPAČEK
 • Bohuslav HYBRANT
 • Viktor NOVOTNÝ
 • Robert KOLÁŘ
 • Slavomír SVOBODA
 • Jiří TOPINKA

TAJEMNÍK

 • Jan LÉTAL (agenda komise)