Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

Česká olympijská a. s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 25268708, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5522 („ČO“), zpracovává Váš e-mail („osobní údaj“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů
a dalšími právními předpisy, a to za účelem rozesílání e-mailových zpráv („newsletter“). Bez poskytnutí uvedeného osobního údaje pro výše uvedený účel není rozesílání newsletteru možné. ČO bude zpracovávat Váš e-mail do okamžiku Vašeho odhlášení se z odběru newsletteru (nebo do odvolání uvedeného souhlasu), které lze provést dle instrukcí níže. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tyto účely je plnění smlouvy a oprávněný zájem ČO. Přihlášením se k odběru Olympijského zpravodaje – Newsletteru zároveň udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, konkrétně za účelem zasílání obchodních sdělení, nabízení našich výrobků a služeb a nabízení výrobků a služeb třetích stran. Váš e-mail bude zpřístupněn pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům ČO a bude zpracováván jak manuálně, tak automatizovaně.

ČO Vás informuje o Vašich právech a povinnostech, zejm. o právu (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobního údaje, (ii) právu na přístup k osobnímu údaji, (iii) na opravu či doplnění nepřesného nebo nepravdivého osobního údaje, (iv) na výmaz osobního údaje, není-li již osobní údaj potřebný pro účely, pro které byl shromážděn či jinak zpracován, anebo zjistí-li se, že byl zpracováván protiprávně, (v) na omezení zpracování osobního údaje ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost osobního údaje a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž bude zpracování osobního údaje ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete odhlásit z odběru newsletteru či chcete odvolat souhlas ke zpracování osobního údaje pro marketingové účely, klikněte na “Odhlásit´se” v zápatí přijatého e-mailu. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail press@olympic.cz.