Český klub sportovních svazů, organizací a institucí

Složka byla zřízena na základě novelizace stanov ČOV ze dne 11. 4. 2013.

Cíle a priority složky ČOV

 • Zajištění zastoupení členů složky na Plénu ČOV.
 • Zapojení členů složky do komisí ČOV a dalších orgánů ČOV, zejména komise neolympijských sportů, sportu pro všechny, mezinárodní komise, ekonomické komise, trenérské akademie a dalších.
 • Propagace skutečnosti, že ČOV zastřešuje kromě svazů, jejichž sporty jsou na programu OH, i další uznané svazy, organizace a instituce.
 • Zprůhlednění sportovního prostředí na svazové úrovni prostřednictvím procesu uznávání sportovních svazů a přijímání členů ČOV.
 • Dosažení systémového řešení v přístupu ke svazům v rámci ČOV v souladu s mezinárodní politikou zařazování sportů na program OH.

Dokumenty

PŘEDSEDA

 • Filip ŠUMAN

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA ČKSOI

 • Kateřina NEUMANNOVÁ
 • Hana MOUČKOVÁ
 • Viktor NOVOTNÝ
 • František NEJEDLO

Seznam zvolených zástupců do Pléna ČOV (13. 12. 2022)

  • Česká florbalová unie, Filip ŠUMAN
  • Ministerstvo obrany ČR, Kateřina NEUMANNOVÁ
  • Česká obec sokolská, Hana MOUČKOVÁ
  • Šachový svaz České republiky z.s., Viktor NOVOTNÝ
  • Českomoravský billiardový svaz, František NEJEDLO
  • Klub českých turistů, Jiří HOMOLKA
  • Česká softbalová asociace, Gabriel WAAGE
  • Česká asociace squashe, Tomáš CVIKL
  • Česká asociace univerzitního sportu, Ivana ERTLOVÁ
  • Česká asociace cheerleaders, Martina MAREŠOVÁ
  • Český svaz orientačních sportů, Ivan MATĚJŮ
  • Asociace školních sportovnách klubů, Svatava SÁGNEROVÁ
  • Český korfbalový svaz z.s., Milan SCHWARZ
  • Autoklub České republiky, Jan ŠŤOVÍČEK

  Seznam členů