Zemřel bývalý dlouholetý předseda České olympijské akademie Antonín Rychtecký

Česká olympijská akademie
Česká olympijská akademie
1 Minuta čtení
1 Minuta čtení

Profesor Antonín Rychtecký absolvoval v roce 1969 na Univerzitě Karlově v Praze obory učitelství „Tělesná výchova a sport“ a „Geografie“. Záhy se začal hlouběji zajímat o tématiku tělesné výchovy, především o její psychologické aspekty. V roce 1974 obhájil kandidátskou disertaci na téma „Volní úsilí v pohybové aktivitě“ a získal titul Kandidát věd v oboru Pedagogická psychologie a Didaktika tělesné výchovy. Svoji profesní dráhu spojil na téměř 50 let s pražskou Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde mu byl v roce 1982 udělen titul docenta.

Ve vědeckém úsilí se zaměřil na teoretickou reflexi, interpretaci a syntetizaci experimentálních výsledků v uvedených oblastech bádání. V roce 1997 byl jmenován profesorem v oboru kinantropologie. Spolupracoval na evropských projektech v oblasti autonomie sportu, asociace vztahů politika – zdraví – ekonomika a třeba dobrovolnictví ve sportu.

Předseda České olympijské akademie

Jeho profesní akademická orientace ho logicky od devadesátých let přivedla k olympismu, olympijské výchově, etickým problémům a jejich řešení, otázce principu „fair-play” v tréninku i v soutěži. Od roku 2000 do roku 2016 působil v předsednictvu České olympijské akademie, v letech 2001-2012 byl jejím předsedou.

Dlouhá léta se účastnil setkání představitelů národních olympijských akademií v Olympii na půdě Mezinárodní olympijské akademie, mnohokrát byl povolán jako referující delegát a řada jeho příspěvků z těchto jednání byla publikována v obsáhlých sbornících.

Profesor Antonín Rychtecký patřil k nejvýznamnějším osobnostem v oblasti olympijské výchovy v České republice a byl všeobecně uznávaným odborníkem i na mezinárodní úrovni. Zemřel 6. prosince 2020 ve věku 75 let.

líbil se ti článek?