Priority pro český sport i společná témata. Výkonný výbor ČOV přivítal předsedu NSA

ČOV
ČOV
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Jaké jsou v současnosti priority a cíle Národní sportovní agentury? Jak rozvíjet trenérské vzdělávání? I to byla témata prvního zasedání Výkonného výboru ČOV v roce 2023, jehož hostem byl nový předseda NSA Ondřej Šebek. „Jsem velmi rád, že pan předseda přijal pozvání a že budeme hledat společnou cestu řešení v oblastech, které jsou pro nás všechny zásadní,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Ondřej Šebek je předsedou Národní sportovní agentury od začátku prosince loňského roku. Zástupcům sportovních organizací ve Výkonném výboru ČOV představil velmi podrobně nejaktuálnější priority i dlouhodobější cíle v činnosti agentury, která zajišťuje financování sportu v Česku. Mezi jinými jde o sjednocení sportovního prostředí, možné reálné snížení administrativní zátěže při žádostech o dotace, předvídatelnost financování sportu, prioritizaci sportů, ale i koordinaci složek státu, do jejichž činnosti sport spadá. Cílem také je vznik dlouhodobé koncepce sportu v České republice nebo posílení financování sportu ze soukromých zdrojů.

Předseda České trenérské akademie Zdeněk Haník společně s Michalem Ježdíkem představili činnost Českého olympijského výboru v oblasti vzdělávání trenérů od těch profesionálních až po situační, která obsahuje trenérské konference a semináře, vydávání odborných publikací dostupných pro sportovní svazy i časopisu Coach. Česká trenérská akademie také oceňuje úspěšné kouče současnosti i minulosti a snaží se tak o popularizaci práce trenérů.

Jde o důležité oblasti, kterým se naše Komise rovných příležitostí ve sportu věnuje již dlouhodobě. Může tak Národní sportovní agentuře poskytnout expertízu a mnoho podkladů.

Dalším tématem bylo systematické finanční zajištění reprezentantů na olympijských i paralympijských hrách po skončení jejich sportovní kariéry, o které Český olympijský výbor společně s Českým klubem olympioniků dlouhodobě usiluje. Martin Bohman, předseda Českého svazu bobistů a skeletonistů, představil aktuální úpravu sociálního příspěvku, realizaci renty v dalších zemích i možné návrhy pro budoucí řešení. „Jsem rád za podklady k tomuto tématu. Měli bychom se starat o sportovce, kteří v minulosti úspěšně reprezentovali naši zemi, ale neměli šanci se sportem zajistit. Zároveň by šlo také o motivaci pro jejich následovníky,“ uvedl Ondřej Šebek.

ČOV by také rád spolupracoval s Národní sportovní agenturou v oblasti rovných příležitostí ve sportu, do níž spadá například i prevence obtěžování a zneužívání. „Jde o důležité oblasti, kterým se naše Komise rovných příležitostí ve sportu věnuje již dlouhodobě. Může tak Národní sportovní agentuře poskytnout expertízu a mnoho podkladů,“ dodal Jiří Kejval.

líbil se ti článek?