Spolupráce

 

LEADERS

Mezinárodní skupina pořádající inspirativní konference pro profesionály ze světa sportu. Na seminářích představují své zkušenosti a poznatky nejen nejlepší odborníci z oblasti sportu, ale i špičkoví experti z řady jiných oborů.

Leaders poskytují servis dvěma odlišným skupinám: odborníkům podílejícím se na obchodní stránce a řízení sportu „mimo hřiště“ a těm, kteří jsou zodpovědní za výkon přímo „na hřišti“. Toto rozdělení zajišťuje, že obsah seminářů je relevantní pro všechny posluchače a dochází tak k vzájemnému propojení těchto světů.

Spoluprací a účastí na konferencích Leaders a následnou transformací poznatků mezi naše trenéry, pedagogy, vědce a technické a sportovní ředitele v oblasti sportu bychom chtěli dosáhnout maximální účinnosti přenosu informací a podílet se na zajištění kontaktu se světovou špičkou.

ICCE

ICCE je mezinárodní nezisková organizace, která má za cíl rozvíjet celosvětově trenérské řemeslo. Členové ICCE usilují o zvyšování kvality koučování ve všech úrovních sportu. Organizace pořádá řadu mezinárodních seminářů, školení, kterých se účastní odborníci daných oborů.

SPORT & SOCIETY RESEARCH GROUP

SPORT & SOCIETY (SASO) má za cíl výzkumem porozumět dopadům sportování jak individuálního tak i organizovaného na osobní a společenskou úroveň. Navázáním na předešlý a stávající výzkum SASO pokračuje v růstu a stává se předním mezinárodním centrem výzkumu o dopadech sportu/sportovní činnosti na jednotlivce a na společnost.

Výsledky posledního průzkumu můžete prostudovat ZDE.

SPOLUPRÁCE V ČR

PŘIPRAVUJEME...