Ombudsman ČOV

Plénum ČOV volí na návrh členů ČOV ombudsmana Českého olympijského výboru. Postavení, působnost a další činnost ombudsmana ČOV upravuje Statut ombudsmana ČOV, který schvaluje VV ČOV. Jeho volební období trvá šest let.

Do činnosti ombudsmana ČOV patří zejména působit v oblasti ochrany práv členů ČOV, vyplývajících z působení a jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČOV, které jim zaručuje Olympijská charta, Stanovy ČOV, včetně dalších předpisů ČOV a principy demokratického právního státu. Ombudsman je chrání například i před jejich nečinností a podobně. Ombudsman ČOV předkládá Plénu ČOV zprávu o své činnosti.

Vzhledem k GDPR budou veškerá projednávaná podání uložena v archivu ČOV, resp. Ombudsmana ČOV.

jméno příjmení
Alexander Károlyi
narozen
27. 09. 1953,
pozice / funkce
Ombudsman ČOV
popis / podrobnosti

Za dlouholetou činnost ve sportu a oblasti humanity obdržel Alexander Károlyi v roce 2018 cenu Mezinárodního olympijského výboru. „Olympism in Action“ se uděluje za výjimečný přínos v oblasti sportu a olympijského hnutí.


Károlyi vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dlouhá léta pracoval pro český fotbal. Svazovou disciplinární komisi vedl od roku 1988 až do roku 2009. Ombudsmanem ČOV je od roku 2012. Pracuje i v dalších významných institucích.


VZDĚLÁNÍ

středoškolské – Gymnázium Praha
vysokoškolské – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
státní rigorózní zkouška – Právnická fakulta Univerzity Karlovy


POZICE VE SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍCH


Československý fotbalový svaz

člen Disciplinární komise (1978 – 1983)
místopředseda Disciplinární komise (1983 – 1988)
předseda Disciplinární komise (1988 – 1990)


Československá fotbalová asociace

předseda Disciplinární komise (1990 – 1993)


Českomoravský fotbalový svaz

předseda Disciplinární komise (1993 – 2009)
předseda Legislativní rady (2004 – 2006)


Antidopingový výbor České republiky

člen Rady expertů (2000 – 2011)
místopředseda Rady expertů (2011-2020)
předseda Rady expertů (2020-2021)


Český olympijský výbor

člen Výkonného výboru (2005 – 2012)
předseda Legislativní komise (2005 – 2012)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

člen Rady pro tělovýchovu a sport (2005 – 2006)
člen Národní rady pro sport (2016 – 2017)


Český svaz tělesné výchovy

předseda Legislativní rady (2012 – 2013)


Národní sportovní agentura

místopředseda Národní rady pro sport (2020 - 2021)


SOUČASNÉ SPORTOVNÍ A VEŘEJNÉ FUNKCE


ombudsman Českého olympijského výboru (od roku 2012)
člen Rozkladové komise Úřadu vlády ČR (od roku 2008)
1. místopředseda Správní rady Univerzity Karlovy (od roku 2019)
člen dozorčí rady Charles University Innovations Prague a.s. (od roku 2021)