Sporty

PROCES NOMINACE

Olympiáda dětí a mládeže je společným projektem Českého olympijského výboru a všech čtrnácti krajů ČR ve spolupráci se sportovními svazy, jak na národní, tak na krajské úrovni. Skladbu sportů pro jednotlivé ročníky vybírají primárně pořadatelské kraje. Nominace pro jednotlivé sporty tvoří a garantují národní sportovní svazy, každý podle svých vlastních kritérií a informují o nich své kluby. Zároveň jednotliví zástupci krajů – vedoucí výprav (většinou vedoucí oddělení školství a sportu příslušného krajského úřadu) komunikují s krajskými trenéry jednotlivých sportů a informují je o aktuálních propozicích i přípravách, ti pak sestavují nominace. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně nominací se tedy obracejte na vedoucí jednotlivých krajských výprav. Kontakty na ně naleznete zde.

SPORTY PRO ODM 2024

ATLETIKA KANOISTIKA
BASKETBAL MODERNÍ GYMNASTIKA
BADMINTON ORIENTAČNÍ BĚH
BEACHVOLEJBAL PARAPLAVÁNÍ
CYKLISTIKA PLAVÁNÍ
FLORBAL SOFTBALL
FOTBAL SPORTOVNÍ STŘELBA
HÁZENÁ STOLNÍ TENIS
JACHTING TRIATLON
KARATE VOLEJBAL